ประวัติโรงเรียน
 
 


รงเรียนสุขสวัสดิ์  ตั้งอยู่เลขที่  9  หมู่  1  ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  ในที่ดินราชพัสดุ  มีเนื้อที่  14 ไร่  2 งาน  16 ตารางวา   เริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อวันที่  20  กันยายน  2503  เปิดเรียนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2504  ในชั้นประถมปลาย (ป.5 - ป.7)  ตั้งชื่อว่า  "โรงเรียนถนนสุขสวัสดิ์"
 
 
 
หน้าหลัก
โครงสร้าง
นโยบาย
ผลงาน
สัญลักษณ์&สมุดภาพ